Kontakt

Telefon:

tel. 011/2396-328
mob. 060/327-99-27

Radno vreme:

ponedeljak – petak 17-21h
Elektronska pošta i društvene mreže
e-mail: merriam.centre@gmail.com

Najnovije vesti o školi i promocijama možete pratiti i na našem facebook profilu.